Edebiyatta 10 Ortak Tema
Genel Kültür

Edebiyatta 10 Ortak Tema

Bir kitabın temasına bakıldığında atıfta bulunulan konular, tüm hikâye boyunca uzanan evrensel bir fikir, ders veya mesajdan oluşmaktadır. Her kitabın bir teması vardır ve çoğu kitapta aynı temalar işlenmektedir. Bir kitabın birçok teması olması da…