Arapça Popüler Bir Dil

Arapça Popüler Bir Dil

Arapça Popüler Bir Dil

Arapça dili her ne kadar karışık ve sağdan sola doğru yazıldığı için diğer milletler tarafından şaşkınlıkla karşılansa da dünyada hatırı sayılır bir nüfusun konuştuğu bir dil. Dünya genelinde en çok konuşulan dilleri belirleyen tatbikî de o ülkelerde yaşayan ve etkilenen nüfus hal böyle olunca dünya genelinde en çok konuşulan dil ise Çin ülkesinin Mandarin dili olmaktadır. Mandarin dilini ise Kanada, Amerika, Avustralya gibi küresel üç ülkelerin resmi dili olarak ilan ettiği İngilizce dili takip ederken Hintçe, İspanyolca ve Rusça sırasıyla listedeki ilk beş sırayı kapmaktadır. Dünya genelinde en çok konuşulan altıncı dil ise Arapça olmaktadır. Son zamanlarda İngilizce ve Arapça kursu gibi platformlara ilgi bir hayla fazla böyle devam ederse listenin önümüzdeki yıllarda listenin güncellenmesi gerekebilir.

Arapça Öğrenmek Zor Mu?

Dünya üzerinde hemen hemen her ülke kendine has bir resmi dile sahiptir. İnsanın sosyal yapısı itibariyle diğer kültürlerle iletişim kurması gerekebilir. Örneğin Arap ülkelerinde ticaret yapan insanların Arapça dilini öğrenmesi işlerini epey bir kolaylaştıracaktır. Örneği bu şekilde yaşam süren tüccar bir adam herhangi bir Arapça kursu sayesinde Arapça öğrenmesi kuracağı iletişimin kalitesini arttıracaktır. Her dilde olduğu gibi gramer kurallarını öğrenerek iyi bir Arapça bilgisine sahip olunabilir. Arapça dili işimizi kolaylaştıran bir kelime türetme mantığına sahiptir. Özellikle Türkçe bilen birinin Arapça öğrenmesi yapılan araştırmalarda Türkçenin barındırdığı 1200’e yakın Arapça kelime sayesinde diğer dillere nazaran daha basit olduğu saptanmıştır.

Zengin ve Köklü Bir Dil Bilmek

Yaşadığımız asrın son çeyreğinde teknolojik gelişmelerin bir hayli hızlanmasıyla dünya adeta bir köy haline gelmiş durumda. Dolayısıyla dünyanın bir ucundan diğer ucuna canlı bağlantılar sayesinde iletişim kurmak epey bir kolaylaştı. Özellikle teknoloji dilinin İngilizce olması ve onlarca ülkede anadili olmamasına rağmen öğretilen İngilizce, Arapça gibi diller ortak bir kültürün oluşmasını sağlamakta ve büyük kitlelerin kendilerini birbirlerine ifade etmesini sağlamaktadır. Arapça veya İngilizce gibi köklü ve milyonlarca insan tarafından konuşulan dilleri öğrenmek kişisel gelişim adına önemli bir ayrıntı olup avantaj sağlayacaktır.

Genel Kültür